Esta tenda emprega únicamente cookies necesarias para o correcto funcionamento do sitio web. Nin conservamos, nin cedemos, nin vendemos datos de navegación a terceiros.

aceptar

  • Identidade do titular da web
A páxina web www.haivedra.gal (en diante, a "Web") é propiedade do Concello de Vedra, con domicilio social en Av. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 15885 Vedra, A Coruña. Para calquera consulta ou contacto, pode utilizar o teléfono 981 81 46 12 ou a dirección de correo electrónico vedra@concellodevedra.es.

  • Obxecto e ámbito de aplicación

O presente Aviso Legal establece as condicións de acceso e uso da Web, así como as responsabilidades derivadas do seu uso. A utilización da Web implica a aceptación plena e sen reservas de todas as disposicións incluídas neste Aviso Legal. O Concello de Vedra resérvase o dereito para modificar en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso a presentación e configuración da Web, así como as condicións de acceso e uso. O acceso á Web e a utilización que se faga da información contida na mesma son da exclusiva responsabilidade do usuario.

  • Propiedade intelectual e industrial

A totalidade dos contidos da Web, entendendo por estes a título enunciativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte (en diante, os "Contidos"), son propiedade do Concello de Vedra ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario, en virtude do disposto neste Aviso Legal, ningún dereito de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da Web. O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Concello de Vedra e de terceiros. En ningún caso entenderase que o acceso e navegación do usuario pola Web implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos por parte do Concello de Vedra ou dos titulares dos mesmos.

  • Exclusión de responsabilidade

O Concello de Vedra non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento da Web nin a ausencia de erros nos seus contidos. Así mesmo, o Concello de Vedra resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar a información contida na Web, así como a súa configuración ou presentación, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso. O usuario acepta utilizar a Web e os seus contidos de conformidade coa lexislación aplicable, a moral, os bos costumes e a orde pública. O usuario obrígase a facer un uso correcto da Web e a non utilizala con fins ilícitos ou lesivos para os dereitos e intereses do Concello de Vedra ou de terceiros. O Concello de Vedra non se fai responsable dos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan derivarse do acceso ou utilización da Web, incluíndo, sen limitación, os ocasionados nos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus.

  • Lei aplicable e xurisdición competente

O presente Aviso Legal rexerase e interpretará #de acordo con a lexislación española. Para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso da Web, ambas as partes sométense aos Xulgados e Tribunais da Coruña (España), renunciando a calquera outro foro que puidese corresponderlles. No caso de que calquera disposición do presente Aviso Legal resulte inexigible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou dunha resolución xudicial ou administrativa, dita inexigibilidad ou nulidade non afectará á validez do resto de disposicións do Aviso Legal, que manterán a súa plena eficacia e vixencia.

  • Política de privacidade

O Concello de Vedra tratará os datos persoais facilitados polo usuario na Web de conformidade coa súa Política de Privacidade, accesible na seguinte ligazón.

  • Cookies

A Web utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. O usuario pode configurar o seu navegador para rexeitar o uso de cookies ou para ser informado cando se estean utilizando. Para máis información sobre o uso de cookies na Web, pode consultar a nosa Política de Cookies,

Encima
Menú
Pechar
Carriño
Pechar
Voltar
Conta
Pechar